1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (aktuali dokumento redakcija 2019-01-01)
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali dokumento redakcija 2018-01-01)
  3. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta  Lietuvos Vyriausybės nutarimu 2006 m. spalio 10 d. nutarimu  Nr. 978 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2016-04-27 )

  4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymu Nr. A1-94(aktuali suvestinė dokumento redakcija 2016-04-27)

  5. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93  (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-290 redakcija)

  6. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2019-03-14)

  7. Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2012 m. birželio 21 d. įsakymu  Nr. A1-295 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2012-11-23)

  8. Suaugusiųjų asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymu. Nr. V-11

Atnaujinimo data: 2023-10-16