Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimas Jasiuliškių  socialinės  globos namuose

Lina Žuklienė yra paskirta Jasiuliškių socialinės globos namuose  atsakinga už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

 Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas: 

  1. direktorius;
  2. direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
  3. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
  4. vyriausiasis buhalteris;
  5. vyriausiasis slaugytojas;
  6. socialinio darbo padalinio vadovas;
  7. asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus;
  8. asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai), viešojo pirkimo komisijos  pirmininkas  ir  viešojo  pirkimo komisijos nariai, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir tie asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas), viešojo pirkimo iniciatoriai.

Įgalioto darbuotojo (Atitikties pareigūno) globos namuose kontaktai:
Lina Žuklienė
Tel. 8 645 11943, el.paštas [email protected]
Dvaro g. 1, Jasiuliškio k., 20355 Ukmergės r. sav.

Skundus dėl globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais, galite pateikti:
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Vilniaus g. 27, LT- 01402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
El. p. [email protected]

 

ATMINTINĖ  DEKLARUOJANTIEMS PRIVAČIUS INTERESUS
Atsisiųsti

Jasiuliškių socialinės globos namų dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (2020-06-22)
Atsisiųsti

Veiksmų Jasiuliškių socialinės globos namuose gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas (2020-07-13)
Atsisiųsti

Jasiuliškių socialinės globos namų darbuotojų privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Atnaujinimo data: 2023-10-16