Biudžetinė įstaiga Jasiuliškių socialinės globos namai (įstaigos kodas 190792884) turi paramos gavėjo statusą. Jūs galite 1,2 procento nuo praeitais metais valstybei jau sumokėtos pajamų mokesčio sumos, pervesti savo nuožiūra pasirinktinai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

Jūsų pervesti 1,2 procento nuo sumokėtos pajamų mokesčio sumos leistų gerinti mūsų įstaigoje gyvenančių neįgalių asmenų gyvenimo sąlygas: atnaujinti baldus, sporto įrangą, įsigyti specialias priemones neįgaliesiems, padėtų vykdyti savo veiklą ir siekti Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme numatytų tikslų.

Tam reikia užpildyti prašymą skirti paramą (forma FR0512), kurią turite pateikti per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt

Daugiau informacijos apie 1,2 procento pajamų mokesčio paskyrimą rasite: VMI

Atnaujinimo data: 2023-10-19